Centre4English

Představujeme Vám

 naše výukové centrum 

Helen Doron English


Výukové centrum C4English vzniklo především pro děti, rodinu a pro všechny, kdo touží přirozeně a s radostí se vzdělávat, rozvíjet a růst. Naším hlavním cílem je vytvořit příjemné rodinné a přátelské prostředí a atmosféru, v níž každý může objevit svůj vnitřní potenciál a dále ho rozvíjet přirozeně, tvořivě a s lehkostí.

Vzdělávací programy, které nabízíme, čerpají z dlouholeté, celosvětově uznávané metodiky Helen Doron English a je v této chvíli určeny především dětem od 2 do 15 let, kterým chceme dát víc než jen jazykovou výbavu.

Výukové programy jsou založeny na stejném principu, na kterém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti učí anglický jazyk stejně přirozeně, jako se učí svou rodnou řeč.

Programy Helen Doron English jsou neustále dotvářeny. Prostřednictvím internetového fóra si Helen Doron English vyměňuje každodenní poznatky a poznatky s učiteli HDE po celém světě. Výukové kurzy nabízí vše co dítě potřebuje, aby se naučilo anglicky stejně jako svůj mateřský jazyk - komunikační schopnosti, správný přízvuk, gramatiku a bohatou slovní zásobu.

Všechny připravené programy rozvíjí obrazně řečeno rytmus a melodii života - myšlení, komunikaci, tvořivost, pohybové dovednosti, sebeuvědomění, respekt vůči sobě a druhým, schopnost spolupracovat, touhu a lásku po poznání a vzdělávání.

Chceme-li vzdělávat a vychovávat další generaci, je třeba, abychom se kultivovali a vzdělávali také my dospělí. Děti se učí napodobováním a naším úkolem je, abychom jim byli dobrým příkladem.

Ve výukovém centru C4English vytváříme prostředí, které inspiruje svou příjemnou atmosférou, ve které děti prostřednictvím zážitků objevují svůj vnitřní potenciál a dále ho přirozeně a s lehkostí rozvíjí. Naše vzdělávací programy vedou k rozvoji myšlení, komunikace, samostatnosti, tvořivosti.

Těšíme se na Vás, Vaše děti a přátele a doufáme, že s námi prožijete spoustu radosti a nezapomenutelných zážitků v našem centru.


Director of the Learning Centre:

Ing. Radka VOSÁHLO

zakladatelka a majitelka C4English - Výukové centrum HDE Neratovice

Jsem rodačka z Jižní Moravy. Vystudovala jsem Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, dále jsem pokračovala v postgraduálním studiu na VŠE v Praze. Po maturitě jsem odcestovala do nedalekého Rakouska, kde jsem se jako au-pair starala o 2 děti a zdokonalovala jsem se v německém jazyce. Několik let jsem žila v Austrálii a na Novém Zélandu. V Austrálii jsem se starala rovněž o děti jako au-pair, navštěvovala kurzy angličtiny. Posléze jsem pracovala v jedné z větší pojišťovací firmě v Austrálii. Na Novém Zélandu jsem dostala obrovskou příležitost pracovat ve filmové produkci "Poslední Samurai". Byla to neuvěřitelná zkušenost a možnost pracovat vedle vlivných lidí z filmového průmyslu a možnost pracovat po boku herce Toma Cruise. 

Od malička jsem měla toulavé boty. Procestovala jsem snad všechny kontinenty, kde mám spoustu přátel, se kterými jsem stále v kontaktu. Po návratu do ČR jsem pracovala v diplomacii, anglický jazyk jsem využívala pracovně na konferencích, pracovních zahraničních cestách, při jednáních. Zvládla jsem několik kurzů v anglickém jazyce a získala certifikaci Business English - úroveň C1, Resource Management Education Programme, STANAG 6001 - stupeň II. a další.

Dětem se věnuji již od školních let, kdy jsem pracovala s dětmi na příměstských a pobytových táborech jako instruktorka a vedoucí. V mládí jsem se věnovala ochotnickému divadlu. Vedla jsem cvičení pro malé děti.

Když se mi narodila malá princeznička, zjistila jsem, že život není o kariéře. Utvrdila jsem se v tom, že práce s dětmi je mým smyslem a životním posláním. Učitelství mám v genech, pocházím z učitelské rodiny, která je již třetí generací tohoto řemesla.

Domluvím se anglicky, německy a jsem začátečník v italštině.

"Od dětí se můžeme naučit dvojímu: jak žít a jak být blažený."     /Johann Wolfgang von Goethe/

Teacher

Mgr. Marika Mikšovská

Již na gymnáziu jsem si byla jistá, že budu studovat a dál se vzdělávat v anglickém jazyce, rozvíjet své znalosti a schopnosti. K angličtině mě zavál osud a na cizí jazyky mám od Boha talent, tak proč to nevyužít. Nejprve jsem zvolila denní pomaturitní studium zakončené PET zkouškou z anglického jazyka. Měla jsem obrovské štěstí na výborné učitelé, rodilé mluvčí, a díky tomu jsem se rozhodla pokračovat ve studiu anglického jazyka na vysoké škole Pedagogické - fakulta UJEP v Ústí nad Labem. A vysoké škole jsme si

k angličtině přidala další obor - německý jazyk. Nakonec jsem začala studovat i další jazyky - španělský
a portugalský jazyk. S angličtinou jsem pokračovala v magisterském studiu a úspěšně zakončila svá studia státní zkouškou z anglického jazyka úroveň C1.

Během mateřské dovolené jsem narazila na metodu Helen Doron English a okamžitě jsem zatoužila stát se součástí jejího týmu. Práce s dětmi a studium cizích jazyků jsou totiž už odpradávna mé dva největší koníčky. Mým třetím největším koníčkem je zpěv, kterému se věnuji už od malička a to je další bonus, který mohu při lektorství v centru HDE krásně zužitkovat.

Doma mám malého synáčka, který mě neustále dopuje svou energií a stále víc a víc mě utvrzuje v tom, že vzdělávání dětí je to, co má v dnešní době největší smysl, zejména pokud jsou vědomosti předávány nenásilnou a hravou formou tak jako na hodinách Helen Doron English.

"Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň." W. B. Yeats

Teacher

Ing. Eliška Šťastná

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Berouně, obor učitelství pro mateřské školy a poté pracovala jako učitelka v mateřské škole. Později jsem odjela do Anglie a Švýcarska jako au-pair, kde jsem měla možnost se zdokonalit jak v anglickém jazyce, získat základy francouzštiny, tak porovnat rozdílné kultury a vnímat výhodu výuky cizího jazyka u dětí již od útlého věku. Po návratu do Čech se mi otevřely nové možnosti a odešla jsem pracovat do soukromé sféry, kde jsem angličtinu využívala na denní bázi jak v písemné tak v mluvené podobě v nadnárodních společnostech a v zahraničním obchodu. Vystudovala jsem Fakultu managementu při VŠE v Jindřichově Hradci a obor Finance a daně na EPI v Uherském Hradišti. Mám složenou státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka.

Jsme maminkou 4 dětí. Po narození druhého syna jsem se vrátila zpět do školství. Začala jsem pracovat opět v mateřské škole, kde jsem vedla kroužky angličtiny pro děti a zároveň i kurzy pro dospělé. Třešničkou na dortu byla výuka dětí na základní škole ve věku 9 - 15 let, kde mne překvapil velký počet dětí v hodině a prakticky omezení možnosti aktivního projevu dítěte během výuky.

K rozhodnutí stát se učitelkou Helen Doron metody mne vedla osobní zkušenost, že cesta, jak se naučit cizí jazyk nemusí být tak trnitá, ale naopak hravá, spojená s pozitivními zážitky a radosti z učení.

"Učení není mučení s Helen Doron English."

Teacher

Eva Falgenhauerová

Momentálně studuji na gymnáziu Františka Palackého
v Neratovicích a ráda bych dále navázala studiem na Filozofické fakultě Karlovy University v oboru psychologie.

S angličtinou jsem se seznámila, díky svým aktivním rodičům, již v mateřské školce. Nejprve pro mě byla angličtina spíše povinností, ale díky přístupu a stylu výuky učitelů na našem gymnáziu, jsem se do ní postupem času zamilovala. Dosáhla jsem i momořádných úspěchů. Kromě vítězsví  v krajském kole olympiády z anglického jazyka se mi také podařilo získat Cambridge certifikát úrovně C1  - Advance (CAE).

Společnost dětí mne velmi naplňuje, ráda s nimi trávím svůj volný čas a proto jsem se stala lektorkou Helen Doron English. Mám praxi v doučování dětí angličtinu. V průběhu loňského roku jsem absolvovala praxi v Mateřské školce Harmonie. Dále jsem také  podílela se na tvorbě programu pro děti v rámci letních dětských táborů a účastnila se letního vzdělávacího programu v oblasti první pomoci. Ráda se účastním různých dobrovolných projektů - např. Hrou proti AIDS, Tříkrálové sbírky, Poznej své město, adaptační kurz prim gymnázia či Hero Imagination project, pořádaného v mnoha zemích Evropy významným psychologem Philipem Zimbardem.

Ve svém volném čase se věnuji hře na hudební nástroj, kreslení
a taneční disciplíně Pole dance.

"Jediný, kdo je vzdělaný, je ten, kdo se naučil učit a měnit." - Carl Rogers

Teacher 

Steven CULLIVER

Pocházím z Austrálie ze Sydney. S manželkou vychovávám dva syny Roberta a Daniela. Jako fotbalový trenér jsem ve svém volném čase trénoval děti ve fotbalovém týmu - North Ryde Dockers v Sydney. Čtyři roky jsem působil jako manažer i trenér atletického klubu, kde jsem trénoval tým 25 dětí ve věku 8-13 let. K dětem mám blízko, rád s nimi trávím čas a vážím si jejich upřímnosti. V současné době žiji se svou rodinou v České republice.

Teacher

Tomáš Laryš

Jsme absolvent gymnázia s maturitní zkoušku z anglického jazyka. Nyní studuji na umělecké dřevařské škole v Praze.

Angličtina je mou láskou a proto jsem se rozhodl jí dále věnovat i ve svém volném čase. Baví mne učit děti tak krásnému jazyku jako je angličtina a jazyku, který je v dnešním světě velmi žádaným a uznávaným jazykem.

"Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš.               Jan Werich