Bonusy

MOBILNÍ APLIKACE

Děti se zdokonalují v angličtině v domácím prostředí, využívají volný čas u lékaře, babičky apod. prostřednictvím speciálně vyvinutých mobilních aplikacích.

Každé dítě, které je zapsáno do kurzů HDE může využít možnosti Kangi Clubu, což je internetový portál plný her pro děti, kvízů a krátkých animovaných filmů.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Naše výukové centrum pořádá pro své studenty volnočasové aktivity:

- Halloween párty

- vánoční výuka

- tématické párty s přespáním

- letní příměstské tábory aj.

CAMBRIDGE ZKOUŠKY & PŘÍPRAVNÉ KURZY

Helen Doron English je partnerem Cambridge University YLE 

Studenti mají možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky v angličtině  - Cambridge ESOL Test

Slevy kurzovného

Sleva při jednorázové platbě celého ročního kurzu.

Navštěvují-li členové jedné rodiny stejné nebo různé kurzy, je první z nich povinen uhradit školné v plné výši, každému dalšímu členu rodiny pak přísluší jednorázová sourozenecká sleva ve výši 500,- Kč z celkové ceny kurzu.

Náhrady za zmeškanou výuku

Pokud je dítě řádně omluveno z výuky, má nárok na náhradní hodinu.

Veškeré informace o výuce získáte v našem rezervačním a náhradovém systému

WEBOOKER

klikněte zde

Children Friendly

Věnujeme se dětem s láskou 

a s laskavým pedagogickým přístupem.