Náš tým C4English

Radka-a-emilka

Ing. Radka VOSÁHLO (Pippa)

zakladatelka a majitelka C4English - Výukové centrum HDE Neratovice

Jsem rodačka z Jižní Moravy. Vystudovala jsem Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, dále jsem pokračovala v postgraduálním studiu na VŠE v Praze. Po maturitě  jsem odcestovala do nedalekého Rakouska, kde jsem se  jako au-pair starala o  2 děti a zdokonalovala jsem se v německém jazyce. Několik let jsme žila i v Austrálii a na Novém Zélandu. V Austrálii  jsem se starala rovněž o děti jako au-pair, navštěvovala kurzy angličtiny. Posléze jsem pracovala v jedné z větší pojišťovací firmě v Austrálii  a pak na Novém Zélandu  jsem pracovala ve filmové produkci “Poslední Samurai“.  Od malička jsem měla toulavé boty. Procestovala jsem snad všechny kontinenty, kde mám spoustu přátel, se kterými jsem stále v kontaktu. Po návratu do ČR jsem pracovala v diplomacii, anglický jazyk jsem využívala pracovně na konferencích, pracovních zahraničních cestách, při jednáních. Zvládla jsem několik kurzů v anglickém jazyce a získala certifikaci Business English,  Resource Management Education  Programme, STANAG 6001- stupeň II a další.

Dětem se věnuji již od školních let, kdy jsem pracovala s dětmi na příměstských a pobytových táborech jako instruktorka a vedoucí. V mládí jsem se věnovala ochotnickému divadlu. Vedla jsem cvičení pro malé děti.

Když se mi narodila malá princeznička, zjistila jsem, že život není o kariéře. Utvrdila jsem se v tom, že práce s dětmi je mým smyslem a posláním života. Učitelství mám v genech, pocházím z učitelské rodiny, která je již třetí generací tohoto řemesla.

Domluvím se anglicky, německy, slovensky a umím se podepsat hebrejsky smile.

„Od dětí se můžeme naučit dvojímu: jak žít a jak být blažený.“  /Johann Wolfgang von Goethe/

 

 

Gabriela KUČEROVÁ

Jsem pedagog předškolního a mladšího školního věku a také pedagog volného času se specializací na dramatickou výchovu. V současné době jsem učitelkou v MŠ v Tuhani a lektorkou Helen Doron English v Neratovicích.

Od základní školy se aktivně zapojuji do různých akcí spojených s dětmi. Hrála jsem v divadelním souboru, se kterým jsem se účastnila mnoha přehlídek a soutěží, zpívala v pěveckém sboru a také jsem se zúčastnila dvou evropských projektů Comenius se zahraniční školou. Mimo jiné hraji na zobcovou a příčnou flétnu, ráda si sem tam namaluji něco akvarelem a zbožňuji výtvarničení všeho druhu. Mám zkušenosti s prací s dětmi s poruchami autistického spektra. 

Při střední škole jsem se zapojila do projektu, jehož cílem bylo vytvořit obrázkovou knihu s metodikou pro předškolní děti. Kniha popisuje děti žijící v České republice a v Německu. Pro knížku jsem vytvořila ústřední ilustrace a překládala podklady a informace od našich německých kolegů, se kterými jsem hovořila anglicky. O rok později jsme odstartovali další projekt, tentokrát divadelní. Zinscenovali jsme českoněmeckou pohádku o dracích, kterou jsme zahráli dětem v Praze a v Německém Zwickau.

Hovořím plynně anglicky i německy. Anglicky jsem se začala učit už jako malá. Na základní škole byly pro mne hodiny angličtiny skvělým zážitkem, hlavně díky naší paní učitelce.

„Občas je i talent krátký, pokud ho nerozvíjí dobrý učitel.“

Ráda bych poskytla studentům HDE příjemný a zábavný zážitek při vstupu do světa angličtiny, který je bude doprovázet po všech jejich životních dobrodružstvích.

Eli-2

Ing. Eliška ŠŤASTNÁ

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Berouně, obor učitelství pro mateřské školy a poté pracovala jako učitelka v mateřské škole. Později jsem odjela do Anglie a Švýcarska jako au-pair, kde jsem měla možnost se zdokonalit jak v anglickém jazyce, získat základy francouzštiny, tak porovnat rozdílné kultury a vnímat výhodu výuky cizího jazyka u dětí již od útlého věku. Po návratu do Čech se mi otevřely nové možnosti a odešla jsem pracovat do soukromé sféry, kde jsem angličtinu využívala na denní bázi jak v písemné tak v mluvené podobě v nadnárodních společnostech a v zahraničním obchodu.  Vystudovala jsem Fakultu managementu při VŠE v Jindřichově Hradci a obor Finance a daně na EPI v Uherském Hradišti. Mám složenou státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka.

Jsme maminkou 3 dětí. Po narození druhého syna jsem se vrátila zpět do školství. Začala jsem pracovat opět v mateřské škole, kde jsem vedla kroužky angličtiny pro děti a zároveň i kurzy pro dospělé. Třešničkou na dortu byla výuka dětí na základní škole ve věku 9 – 15 let, kde mne překvapil velký počet dětí v hodině a prakticky omezení možnosti aktivního projevu dítěte během výuky.

K rozhodnutí stát se učitelkou Helen Doron metody mne vedla osobní zkušenost, že cesta, jak se naučit cizí jazyk nemusí být tak trnitá, ale naopak hravá, spojená s pozitivními zážitky a radosti z učení.

Učení není mučení s Helen Doron English.

Vierka_web

Ing. Viera GICHSELOVÁ

Ačkoliv vystudovaný ekonom, mojí celoživotní vášní a koníčkem je angličtina, které se věnuji skutečně odmala. Začínala jsem na písničkách Beatles, které jsem si donekonečna přehrávala, snažila jsem se jim porozumět a pak je i pro sebe překládala. Doteď jsem přesvědčená, že cesta k jazyku vede přes hudbu a i proto jsem ráda, že jsem se stala členkou týmu učitelů Helen Doron English, protože hudba a písničky mají v této metodě své nezastupitelné místo. 

Měla jsem velké štěstí na skvělé a podporující učitele angličtiny, mnohokrát rodilé mluvčí, a ráda bych, aby stejnou možnost mělo každé dítě, které se učí cizí jazyk. Elán a entuziasmus je něco, čím může učitel žáka motivovat k hlubšímu zájmu,
a o toto se chci podělit a poslat to dál. 

Kromě "školní" angličtiny mám jak zkoušku FCE - Cambridge Certificate tak státní zkoušku z angličtiny - úroveň C1. Studovala jsem semestr na Vysoké škole ekonomické ve finském Turku a před mateřskou dovolenou jsem pracovala v anglické firmě, kdy jsem hodně času trávila v Londýně. 

Mám dva malé rarášky, kteří mi můj život obrátili vzhůru nohama a poslali mě na úplně jinou profesní cestu, než jsem čekala. Po letech strávených v kanceláři si dělám doplňující pedagogické studium a připravuji se na dráhu profesionální učitelky, abych byla angličtině a dětem blíž.

 Photo_marika_2

Mgr. Marika MIKŠOVSKÁ

Již na gymnáziu jsem si byla jistá, že budu studovat a dál se vzdělávat v anglickém jazyce, rozvíjet své znalosti a schopnosti. K angličtině mě zavál osud a na cizí jazyky mám od Boha talent, tak proč to nevyužít. Nejprve jsem zvolila denní pomaturitní studium zakončené PET zkouškou z anglického jazyka. Měla jsem obrovské štěstí na výborné učitelé, rodilé mluvčí, a díky tomu jsem se rozhodla pokračovat ve studiu anglického jazyka na vysoké škole Pedagogické - fakulta UJEP v Ústí nad Labem. A vysoké škole jsme si  

k angličtině přidala další obor – německý jazyk. Nakonec jsem začala studovat i další jazyky - španělský
a portugalský jazyk. S angličtinou jsem pokračovala v magisterském studiu a úspěšně zakončila svá studia státní zkouškou z anglického jazyka úroveň C1. 

Během mateřské dovolené jsem narazila na metodu Helen Doron English a okamžitě jsem zatoužila stát se součástí jejího týmu. Práce s dětmi a studium cizích jazyků jsou totiž už odpradávna mé dva největší koníčky. Mým třetím největším koníčkem je zpěv, kterému se věnuji už od malička a to je další bonus, který mohu při lektorství v centru HDE krásně zužitkovat.

Doma mám malého synáčka, který mě neustále dopuje svou energií a stále víc a víc mě utvrzuje v tom, že vzdělávání dětí je to, co má v dnešní době největší smysl, zejména pokud jsou vědomosti předávány nenásilnou a hravou formou tak jako na hodinách Helen Doron English. 

"Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň."  W. B. Yeats

 Steven CULLIVER

Pocházím z Austrálie ze Sydney. S manželkou vychovávám dva syny Roberta a Daniela. Jako fotbalový trenér jsem ve svém volném čase trénoval děti ve fotbalovém týmu - North Ryde Dockers v Sydney. Čtyři roky jsem působil jako manažere i trenére atletického klubu, kde jsem trénoval tým 25 dětí ve věku 8-13 let. V současné době žiji se svou rodinou v České republice.

 

Pavlina

Ing. Pavlína KOUBKOVÁ

Rovněž rodačka z Jižní Moravy. Podařilo se jí splnit si velký sen a několik let žila a pracovala ve Velké Británii v Londýně. V Londýně aktivně navštěvovala kurzy angličtiny pro dospělé (např. Callan Method a přípravný kurz na CEA), získala Cambridge Certificate in Advanced English a dále odbornou certifikaci pro anglické daňové poradenství ATT.

V Jindřichově Hradci vystudovala Fakultu managementu při VŠE Praha. Má bohatou profesionální praxi - certifikovaný daňový poradce, asistentka auditora v mezinárodních společnostech. V rámci této činnosti aktivně využívala běžnou i obchodní angličtinu jak v mluvené, tak i psané podobě.

Momentálně je maminkou a její dcerka je pro ni zdrojem radosti a inspirace. Život i životní hodnoty se jí natolik změnily, že zatoužila se aktivně věnovat práci s dětmi a využít možnosti a své dosavadní znalosti.

Dětem se věnovala již dříve - v dětských kroužcích i na dětských táborech jako instruktorka. Její učitelské sklony dostaly průchod již při jejím studiu na univerzitě, kde vedla cvičení a semináře z makroekonomie. V době své rodičovské dovolené se aktivně podílela na provozu mateřského centra Myšák v Lázních Toušeň.

Momentálně na mateřské dovolené.