O nás

 

C4English

vzniklo především pro děti, rodinu a pro všechny, kdo touží přirozeně a s radostí se vzdělávat, rozvíjet a růst. Naším hlavním cílem je vytvořit příjemné rodinné a přátelské prostředí a atmosféru, v níž každý může objevit svůj vnitřní potenciál a dále ho rozvíjet přirozeně, tvořivě a s lehkostí.

Vzdělávací programy, které nabízíme, čerpají z dlouholeté, celosvětově uznávané metodiky Helen Doron English a je v této chvíli určeny především dětem od 3 měsíců do 13 let, kterým chceme dát víc než jen jazykovou výbavu. 

Výukové programy Helen Doron English jsou založeny na stejném principu, na kterém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti učí anglický jazyk stejně přirozeně, jako se učí svou rodnou řeč.

Programy Helen Doron English jsou neustále dotvářeny. Prostřednictvím internetového fóra si Helen Doron vyměňuje každodenní poznatky a poznatky s učiteli HDE po celém světě. Výukové kurzy nabízí vše co dítě potřebuje, aby se naučilo anglicky stejně jako svůj mateřský jazyk - komunikační schopnosti, správný přízvuk, gramatiku a bohatou slovní zásobu.

Všechny připravené programy rozvíjí obrazně řečeno rytmus a melodii života - myšlení, komunikaci, tvořivost, pohybové dovednosti, sebeuvědomění, respekt vůči sobě a druhým, schopnost spolupracovat, touhu a lásku po poznání a vzdělávání.

Chceme-li vzdělávat a vychovávat další generaci, je třeba, abychom se kultivovali a vzdělávali také my dospělí. Děti se učí napodobováním a naším úkolem je, abychom jim byli dobrým příkladem. 

V centru C4English vytváříme prostředí, které inspiruje svou příjemnou atmosférou, ve které děti prostřednictvím zážitků objevují svůj vnitřní potenciál a dále ho přirozeně a s lehkostí rozvíjí. Naše vzdělávací programy vedou k rozvoji myšlení, komunikace, samostatnosti, tvořivosti.

Těšíme se na Vás, Vaše děti a přátele a doufáme, že s námi prožijete spoustu radosti a nezapomenutelných zážitků v našem centru.

Tým C4English - Centrum Helen Doron Neratovice