Kurzy angličtiny pro začátečníky

CÍL KURZU:

Získáte základy komunikace v anglickém jazyce - poslech, výslovnost, konverzace, gramatické struktury, fráze, slovní zásoba

TÉMATA:

 1. Pozdrav, zdvořilostní fráze, seznámení se
 2. Představení sebe, sdělení základní informace o sobě, své profesi, rodině, záliby a zájmy
 3. Povolání
 4. Rodina
 5. Dům, byt
 6. Místa ve městě
 7. Restaurace  - základní fráze
 8. Cestování - základní fráze
 9. V hotelu - zdvořilostní fráze
 10. Nakupování, oblečení - základní fráze
 11. Vaření
 12. Volný čas, zájmy a záliby, sport
 13. Zdvořilostní fráze - nabídky, návrhy, pozvání, žádosti
 14. Zdvořilostní fráze - schůzky, omluva, souhlas, čas schůzek
 15. Obchodní schůzka - přivítání hostů, prezentace společnosti
 16. Telefonování
 17. Základní vyprávění v minulosti, budoucnosti

GRAMATIKA:

 • sloveso být - to be
 • sloveso mít - to have
 • určitý/ neurčitý člen
 • osobní zájmena
 • přivlastňovací zájmena
 • some/ any
 • číslovky, čas, datum
 • vazby - there is/are
 • způsobová slovesa - can,must, may, needn´t, have to
 • příslovce - always, sometimes, never
 • čas - přítomný, průběhový, budoucí, minulý

CENA:

Možnost dopolední/ odpolední/večerní výuky angličtiny

Výuka probíhá 1x týdně:

200 Kč/ 60 min ........ 4 - 6 studentů  ve skupině  =   cena: 2400 Kč/ 12 vyučovacích hod.

250 Kč/ 90 min ........ 4 - 6 studentů  ve skupině  =   cena: 3000 Kč/ 12 vyučovacích hod.

300 Kč/ 90 min ........ 2 - 3 studentů  ve skupině  =   cena: 3600 Kč/ 12 vyučovacích hod.

350 Kč/ 45 min ........ 1 student  "one to one"       =   cena: 4200 Kč/ 12 vyučovacích hod.