Metoda Helen Doron

 Angličtina pro děti

Tisíce dětí na celém světě se od roku 1985 učí anglicky metodou Helen Doron. Je to unikátní metoda, která prostřednictvím zážitkových aktivit a každodenním poslechem CD imituje způsob, jak se učí svoji mateřštinu děti z anglicky mluvících zemí. Protože je založená na principech osvojování mateřského jazyka, dítě absorbuje rytmus, intonaci, gramatiku druhého(nikoli cizího!) jazyka tak lehce a přirozeně, jako se učí česky.

Čím mladší dítě je, tím je pro něj snazší naučit se druhý, třetí, desátý jazyk. Podmínkou je, že se s nimi setkává pravidelně a systematicky. Dítě také potřebuje v těchto jazycích komunikovat s ostatními a objevovat svět. Skvělou cestou ke společným zážitkům s angličtinou jsou lekce plné her, písniček a říkadel v malé skupince dětí (4-8) vedené kvalifikovaným učitelem.

Helen Doron Early English je bezpřekladová metoda. Vytváří v mozku přímá spojení, současně zaměstnává celý mozek, tedy propojuje pravou a levou hemisféru. To umožňuje kombinování následujících funkcí: analytické a syntetické, logické a prostorové. Soustředí se na slova i melodii, jednotlivé hlásky i jazyk jako komplex. Angličtina s námi je zábavná, humor a chytlavé melodie se ukládají do paměti, a tak učení jde samo a je motivující, radostné a příjemné.

Flupe_2

Děti jsou géniové řeči

Nabytí jazykových znalostí patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které si člověk na začátku svého života osvojuje. Zatímco však mnoho dospělých vnímá učení se jazykům jako namáhavé a náročné, pro děti je to jen dětská hra. Pro batolata a malé děti neexistují žádné cizí řeči. Melodii, rytmus a strukturu jazyka se učí ještě dlouho předtím, než jsou vůbec schopny mluvit. Že se jedná o "cizí jazyk" se tedy dovídají mnohem později.

Proč to tak je?

Dlouhodobé studie amerických vědců zabývajících se výzkumem lidského mozku dokázaly, že učení se další řeči v raném věku je tak úspěšné proto, protože do věku 7-mi let jsou veškeré vjemy související s řečmi ukládány do stejné oblasti mozku. Později je tvořena pro každou naučenou řeč jiná síť neuronů, což vyžaduje přepínání mezi jednotlivými sítěmi - a tedy obtíž navíc. Přední jazykovědci proto doporučují začít s učením další řeči - vedle řeči mateřské - tak brzy, jak je to jen možné. To má taky rozhodující vliv na schopnost výslovnosti.

Kids-love-it_3