Sleva kurzovného

  • Helen Doron English nabízí slevy kurzovného:

-          Sleva 3% při jednorázové platně celého ročního kurzu


-          Navštěvují-li členové jedné rodiny stejné nebo různé kurzy, je první z nich povinen uhradit školné v plné  

           výši, každému dalšímu členu pak přísluší jednorázová sourozenecká sleva ve výši 500,- Kč z celkové     

           ceny kurzu.