Angličtina pro děti

HELEN DORON ENGLISH

- jedinečná osvědčená metodika výuky anglického jazyka

pro děti od 3 měsíců do 19 let

Všestranný rozvoj osobnosti  *  Od malička hlavička!

Zábava a žádný dril  *  Co baví, to motivuje!

11 let navazující kurzy  *  Ani den nazmar!

Společná výuka s rodiči  *  Výuka druhého jazyka!

Propracovaná metoda akreditovaná MŠMT ČR

Autorizované centrum University of Cambridge

 

Vážení rodiče a milé děti,

s metodou Helen Doron se děti učí angličtinu podobně jako si osvojují mateřský jazyk – přirozeně a hravě. Výuka klade důraz zejména na rozhodující vývojové fáze mozku dítěte. Metoda Helen Doron Early English imituje proces, jakým se děti učí svou mateřštinu. Při výuce naší angličtiny provádíme činnosti, které podporují rozvoj všech smyslů. Vyučovací hodiny
v sobě zahrnují i pohybové a výtvarné aktivity, které napomáhají dalšímu intelektuálnímu rozvoji dětí. Kurzy Helen Doron svým obsahem, slovní zásobou a zvolenými tématy odpovídají zájmům dětí v příslušném věku - proto je naše angličtina blízká dětem v každém věku a děti jsou z ní nadšené. Nedílnou součástí výuky jsou učební materiály a poslechová CD a DVD namluvená rodilými mluvčími.

Lekce trvají 45 minut a probíhají ve skupinkách od 4 - 8 dětí. V hodinách se mluví pouze anglicky a jsou vedeny certifikovaným lektorem. Celý kurz se skládá ze 40 lekcí jednou týdně. V době letních prázdnin se výuka nekoná. Děti obdrží baťůžek, který obsahuje 4 pracovní sešity, 4 CD, 1 DVD, pokud je DVD součástí kurzu. 

Hlavní součástí Helen Doron English je domácí poslech určených CD nebo audio podkresových nahrávek v domácím prostředí, nejlépe dvakrát denně, pokaždé alespoň 15-25 minut. To zajišťuje neustálé vystavování dítěte anglickému jazyku, což je v raném věku nezbytně důležité. CD s originálními písněmi a příběhy složené výlučně pro Helen Doron English jsou součástí studentského výukového setu, který vám bude poskytnut po zapsání Vašeho dítěte do kurzu Helen Doron English.

Helen Doron Early English je předním inovativním vzdělávacím systémem, který vyvinula britská lingvistka a pedagožka Helen Doron. Celosvětově uznávaná metoda výuky angličtiny má již 25 let existence a podle ní se učí děti ve více než 35 zemích světa. V České republice se učí touto metodikou na 90 místech více než  5000 dětí a to nejen v jazykových školách, ale i v mateřských školkách, jelikož metoda získala certifikaci Ministerstva školství a mládeže ČR právě pro výuku v MŠ.